Monday, 5 September 2016

SJPO 2016 Results

Full Singapore Junior Physics Olympiad 2016 Results

Congrats to the following Main Category Gold medalists!

NUS High
TEO POR LOONG, JACOB
LU ZIYOU
LI KANG CHEN
CHIA JIN QUAN MATTHEW
DYLAN TOH SHAN HONG
WONG MING HIN
KU BRIAN
JOSHUA TEO WEI HERN (ZHANG WEIHENG)

RI
LEONG EU-SHAUN
HAN RUOBIN
FU XINGHONG

SJI International
DING TIANYAO

No comments: