Sunday, 17 May 2020

Google Code Jam 2020 Round 2 Results

Google Code Jam 2020 Round 2 Results

Top 10:

Singapore's participants in the top 1000:

Rank nickname (real name), score
#102 jacobtpl (Jacob Teo), 65
#103 errorgorn (Ashley Aragorn Khoo), 65
#173 pwypeanut (Pang Wen Yuen), 65
#224 btzy (Bernard Teo), 65
#233 TrueBamboo, 65
#355 lichenkoh (Koh Li Chen), 54
#362 Zheyuan (Yu Zheyuan), 54
#387 meeeep (Li Yao’an), 54
#476 oneplusone (Lim Jeck), 51
#503 lovemathboy (Huang Xingchen), 51
#579 limli (Lim Li), 49
#624 fenwicktree, 49
#646 SmileyFace (Zhang Guang Xuan), 49
#659 czxcjx, 49
#692 mzy (Ma Zhaoyu), 45
#775 sampletext (Jeffrey Lee), 40
#787 shenxy (Shen Xing Yang), 39
#794 bayweiheng (Bay Wei Heng), 39
#799 HuaJun07 (Teow Hua Jun), 39
#811 Orang3 (Daniel Choo), 39
#835 Shio, 39

No comments: