Sunday, 7 June 2020

Google Code Jam 2020 Round 3 Results

Google Code Jam 2020 Round 3 ResultsSingapore's Results


Rank nickname (real name), score
#57 oneplusone (Lim Jeck), 36
#99 shenxy13 (Shen Xing Yang), 23
#163 btzy (Bernard Teo), 17
#195 errorgorn (Ashley Aragorn Khoo), 17
#205 mzy (Ma Zhaoyu), 17
#304 jacobtpl (Jacob Teo), 12
#355 lichenkoh (Koh Li Chen), 12
#375 bayweiheng (Bay Wei Heng), 12
#419 fenwicktree, 12
#458 czxcjx, 12
#489 lovemathboy (Huang Xingchen), 10
#515 Zheyuan (Yu Zheyuan), 4
#566 limli (Lim Li), 4
#580 pwypeanut (Pang Wen Yuen), 4
#616 SmileyFace (Zhang Guang Xuan), 4

No comments: