Saturday, 10 April 2021

Google Code Jam 2021 Round 1A Results

Google Code Jam 2021 Round 1A Results

Top 10


The top 1500 contestants in this round will advance to Round 2.


Rank nickname (real name), score
#62 clarence.chew (Clarence Chew), 85
#91 jianzhi (Wang Jianzhi), 75
#101 lovemathboy (Huang Xingchen), 75
#137 eutroph, 75
#180 czxcjx, 75
#276 anonymoussquid, 75
#292 errorgorn (Ashley Aragorn Khoo), 75
#401 dantoh000 (Daniel Toh), 69
#471 btzy (Bernard Teo), 61
#613 jonathanirvings (Jonathan Irvin Gunawan), 60
#678 shenxy (Shen Xing Yang), 60
#702 Jamezzz, 60
#730 oneplusone (Lim Jeck), 60
#734 SmileyFace (Zhang Guang Xuan), 60
#781 9mat, 60
#808 kai824 (Tan Yi Kai), 60
#967 zengminghao (Zeng Minghao), 60
#975 Thallid, 60
#1054 level.51, 60
#1084 fenwicktree, 60
#1107 xTheBHox, 60
#1121 HuaJun07 (Teow Hua Jun), 60
#1122 mesaliason, 60
#1144 funy, 60
#1186 ncduy0303, 60
#1213 Zheyuan (Yu Zheyuan), 54
#1246 pwypeanut (Pang Wen Yuen), 54
#1325 socho (Soumyaditya Choudhuri), 54
#1407 lichenkoh (Koh Li Chen), 54
#1464 jiahng (Koh Jia Hng), 54

Wednesday, 7 April 2021

IPhO 2021 and APhO 2021 Singapore Teams


The 51st International Physics Olympiad 2021 (IPhO 2021) will be organised in Vilnius, the capital of Lithuania, from 17 to 25 July.

The following Year 6/JC2 students are representing Singapore at the IPhO 2021:
Lewin Basil Slader Marsh, HCI
Akshat Chaudhary, NUSH
Sim Hui Xiang, NUSH
Tan Chien Hao, RI
Wang Yunrui, RI

The 21st Asian Physics Olympiad (APhO 2021) will be held in Taiwan from 17 to 24 May.  It will be an online competition.

The following Year 6/JC2 students are representing Singapore at the APhO 2021:
David Teo Kai, ACSI
Derrick Chew Bowen, RI
Shen Zhen Yang, RI
Gyan Seah Jia'en, NUSH
Johnson Kathiravan, NUSH
Paul Seow, NUSH
Whang Shih Ee, NUSH
Vishal Mohanty, NUSH