Saturday 17 February 2024

SIMO National Team 2024

SIMO National Team 2024 (25) 

RI (12) 
Brian Xiao Boyang, Y2 
Wang Yi, Y2 
Wang Jianjia, Y4
Sun Wenyuan, Y4
Yang Yihan, Y4
Men Jiahe, Y5
Zhang Juntao, Y5
Liu Xiuping, Y6
Lv Jindong, Y6
Peh Yan Xi, Y6
Wang Xiaoqi, Y6
Yu Qinxi, Y6

NUSH (7)
Akash Thiagarajan, Y4
Chan Chee How Ryan, Y4
Ding Chenghao, Y5
Liang Chenxi, Y5
Raphael Teng Zhi Xiang, Y5
Wang Jiayu, Y5
Drew Michael Terren Ramirez, Y6

HCI (5)
Ryker Xu Haohan, Y2
Tey Yi Xiang, Y3
Choo Yi Jie Christopher, Y4
Wan Tse Peng Lucien, Y5
Zhao Yaoqi, Y5

RGS (1)
Leong Sau Man Wendy, Y4