Monday 25 April 2022

Google Code Jam 2022 Round 1B Results

Google Code Jam 2022 Round 1B Results

The top 1500 contestants in this round will advance to Round 2. 

Singapore's participants in the top 1500 

Rank nickname (real name), score 
#39 andyk, 100 
#51 jianzhi (Wang Jianzhi), 100
#76 snowman1, 100
#188 ssp547, 85
#246 shenxy13 (Shen Xing Yang), 85
#301 mesaliason, 85
#316 lemiao12, 85
#348 152334h, 85
#354 astoria, 85
#473 meeeep (Li Yao'an), 85
#549 jacobtpl (Jacob Teo), 85
#724 some_username (Wang Yunrui), 85
#795 gylfruit, 85
#851 TrueBamboo, 85
#894 Leeisateam (Lee Isaac), 85
#918 jiayushe (She Jiayu), 85
#927 gawsfbet (Kevin Ong), 85
#1024 teekaytai, 85
#1058 eutroph, 85
#1105 chlalstjr, 85
#1413 t.manhtu, 85
#1498 caipng, 85

Saturday 23 April 2022

IMO 2022 Singapore Team

The 63rd International Mathematical Olympiad (IMO) will be held from 6 to 16 July 2022, and hosted by Oslo, Norway.

The Singapore Team comprises the following students: (not in order of ranking) 
Shevonne Chia, NUSH Year 6 (IMO 2021 Silver)
Gabriel Goh Hao Xiang, HCI Y5
Wu Xinyue, HCI Y5
Cheng Wenhao, HCI Y5
Drew Michael Terren Ramirez, NUSH Y4 
Peh Yan Xi, RI Y4

Congratulations!

Saturday 9 April 2022

Google Code Jam 2022 Round 1A Results

Google Code Jam 2022 Round 1A Results 

Top 10

The top 1500 contestants in this round will advance to Round 2. 

Singapore's participants in the top 1500
Rank nickname (real name), score
#63 limli (Lim Li), 100
#75 clarence.chew (Clarence Chew), 100
#80 oneplusone (Lim Jeck), 100
#85 btzy (Bernard Teo), 100
#153 errorgorn (Ashley Aragorn Khoo), 100
#310 jonathanirvings (Jonathan Irvin Gunawan), 69
#331 Zheyuan (Yu Zheyuan), 69
#345 pooty (Aloysius Lim), 69
#370 suncup224 (Barry Tng), 69
#376 zengminghao (Zeng Ming Hao), 69
#417 bayweiheng (Bay Wei Heng), 69
#430 origenes, 69
#435 4yn (Chang Si Yuan), 69
#538 alien218, 69
#589 bensonlzl (Benson Lin), 69
#623 fenwicktree, 69
#674 limli (imposter), 69
#680 huangqr (Huang Qirui), 69
#812 Lightmoon, 69
#857 socho (Soumyaditya Choudhuri), 69
#872 Usekeys, 69
#913 huikang, 69
#914 pwypeanut (Pang Wen Yuen), 69
#958 maomao90 (Tia Shi Wei), 56
#1021 Feeder, 56
#1029 dantoh000 (Daniel Toh), 56
#1030 pavement (Yaw Chur Zhe), 56
#1043 sampletext (Jeffrey Lee), 56
#1068 jiahng (Koh Jia Hng), 56
#1075 rocketninja7 (Andrew Yapp), 56
#1162 level51 (Guan Yang Ze), 56
#1168 anonymoussquid, 56
#1369 reignofterror (Wang Yuxuan), 56
#1375 caan_do, 56
#1462 chorn (Low Choo Ray), 56