Sunday, 16 May 2021

Google Code Jam 2021 Round 2 Results

Google Code Jam 2021 Round 2 Results

Top 10:


Singapore's participants in the top 1000:
Rank nickname (real name), score
#49 errorgorn (Ashley Aragorn Khoo), 100
#219 btzy (Bernard Teo), 100
#259 oneplusone (Lim Jeck), 100
#369 dantoh000 (Daniel Toh), 77
#399 jonathanirvings (Jonathan Irvin Gunawan), 77
#419 SmileyFace (Zhang Guang Xuan), 77
#539 jacobtpl (Jacob Teo), 77
#562 clarence.chew (Clarence Chew), 77
#589 shenxy (Shen Xing Yang), 77
#611 kawaiigabrielneko, 77
#629 lovemathboy (Huang Xingchen), 77
#691 pwypeanut (Pang Wen Yuen), 77
#770 sampletext (Jeffrey Lee), 66
#796 meeeep (Li Yao’an), 66
#864 jianzhi (Wang Jianzhi), 66
#968 HuaJun07 (Teow Hua Jun), 66
#979 bayweiheng (Bay Wei Heng), 66

1 comment:

Anonymous said...

Congrats Lim Li!