Sunday, 6 June 2021

Google Code Jam 2021 Round 3 Results

Google Code Jam 2021 Round 3 Results

Top 25:


Ranking of Singapore's participants

#50 jonathanirvings (Jonathan Irvin Gunawan), 55
#125 lovemathboy (Huang Xingchen), 35
#169 clarence.chew (Clarence Chew), 34
#241 sampletext (Jeffrey Lee), 23
#242 oneplusone (Lim Jeck), 23
#322 meeeep (Li Yao’an), 20
#338 btzy (Bernard Teo), 15
#384 dantoh000 (Daniel Toh), 15
#397 shenxy (Shen Xing Yang), 15
#578 jianzhi (Wang Jianzhi), 3

No comments: