Tuesday 19 March 2024

NOI 2024 Results

Full Results NOI 2024 

Top Contestants and Top Schools Results 

Top 4 Contestants 
1. Tey Yi Xiang, HCI
2. Siew Jing Hong, NUSH 
3. Brian Xiao Boyang, RI 
4. Ding Chenghao, NUSH 

Top Secondary School Students 
1. Derrick Lukimin, HCI 
2. Chandranshu Nanda, NUSH 

Top Female Medalists 
1. Tan Min Min, RI 
2. Chieu Le Xuan, RGS
3. Cai Qiyao, NUSH
4. Peng Ruijia, RI

Youngest Medalist 
Jai Zejie Afzulpurkar, ACSI

Top Junior Colleges 
1. NUSH 
2. HCI

Top Secondary Schools 
1. HCI 
2. NUSH

No comments: